page view image

Lego Boost 2024

Informasjon
event image

Vi skal lære om roboter og koding med Lego Boost. Lego Boost er en interaktiv plattform for å lære koding ved hjelp av legoroboter. Vi skal leke, bygge og kode roboten Vernie til å gjøre triks og oppgaver. Opplegget passer veldig bra for de som ikke har programmert så mye før, men som har lyst til å lære. Vi stiller med Lego Boost kits, men gjerne ta med en tablet så alle har noe å kode på.  

Opplegget vil være basert på samarbeid da vi ikke har nok Lego Boost kits til alle.


Målgruppe: 7 til 10 år


Det er bare barn som skal meldes på arrangementet, foreldre trenger ikke melde seg på! Arrangementet er populært og har begrenset plass, så husk å si fra om du ikke får brukt billetten din så vi kan gi den til noen andre! Meld fra til kids@boosterconf.no